Gwarancja

Longbow, angularne, recurve – 24 miesiące

Łuki wschodnie – 12 miesięcy


*Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę łuku na nowy. Dotyczy delaminacji lub pęknięcia prawidłowo użytkowanego łuku.