Gwarancja

Długie łuki laminowane, angularne oraz łuk wschodni 56″- 24 miesiące

Krótkie łuki wschodnie – 12 miesięcy

Łuki drewniane – 12 miesięcy


*Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę łuku na nowy. Dotyczy delaminacji lub pęknięcia prawidłowo użytkowanego łuku.